fbpx

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

İlk yardım eğitici eğitimi, ilk yardım yönetmeliğinde belirtildiği üzere bakanlıktan yetki alan kurumların düzenlediği ve eğitim programı sonucunda eğitimci sertifikası alan katılımcıların ilk yardım eğitmeni olmaya hak kazandıkları bir programdır.

İlk yardım eğitici eğitiminin önemi

Bu sertifika ile,

İlk Yardım Merkezlerinde İlk Yardım Eğitmenliği yapabilir,

İlk Yardım Eğitim Merkezi açabilir ve Mesul Müdür olabilir,

Sürücü Kurslarında İlk Yardım Eğitmeni olabilir(ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir),

İçeriğini siz belirleyerek, tekniğine uygun, hertürlü seminer, sunum gerçekleştirebilirsiniz.

Kimler İlk yardım eğitmeni olabilir?

Tıp Doktorları, Sağlık Memurları (Lise, Ön lisans ve Lisans Mezunları, Diş Hekimleri, Eczacılar, Biyologlar, Diş Teknikerleri, Hemşireler (Lise, Ön lisans, Lisans Mezunları), Veteriner Hekimler, Paramedikler, Psikolog, Fizikoterapist, Sağlık Mühendisi, Röntgen Teknisyenleri, Hayvan Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Ön lisans, Lisans Mezunları), Odyolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Emekli Sağlık Çalışanları, Laborantlar, Ebeler, Klinik Psikolog, Fizyoterapist, Odyolog, Diyetisyen, Dil ve konuşma terapisti, Pedolog, Sağlık Fizikçisi, Anestezi teknisyeni/teknikeri, Fizyoterapi teknikeri, Perfüzyonist, Radyoterapi teknikeri, Eczane teknikeri, İş ve uğraşı teknikeri, İş ve uğraşı terapisti, Elektronörofizyoloji teknikeri, Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikeri, Tıbbi laboratuvar teknisyeni, Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri, Ağız ve diş sağlığı teknikeri, Diş protez teknikeri, Tıbbi protez ve ortez teknisyeni/teknikeri, Ameliyathane teknikeri, Adli tıp teknikeri, Odyometri teknikeri, Diyaliz teknikeri

Sertifikanın Güncellenmesi

Sertifikanın 5 yılın sonunda güncellenmesi zorunludur. Güncelleme eğitimi en az 16 saat sürmektedir. Ancak, sertifika aldıktan sonra 5 yıl içinde 15 eğitim veren ilk yardım eğitmenlerinin sertifikaları Müdürlük tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.

Sınav Uygulaması

Yazılı Sınav: 40 soruluk çoktan seçmeli test yapılmaktadır. Yazılı sınavdan 85 ve üstü alanlar başarılı olmaktadır.

Uygulama: İlk yardım uygulamaları yaptırılmaktadır. Uygulamadan da 85 ve üstü alanlar İlk yardım Eğitimini tamamlayarak Eğitim Becerileri Sınavına alınmaktadır.

Eğitim Becerileri Sınavı: Temel İlk yardım konularından birisinin sunumunun hazırlanarak Sınav Komisyonu’na sunulması şeklinde yapılmaktadır.